Opleidingen

Op het gebied van opleidingen bieden wij geen standaarden aan. Wij geloven namelijk in een maatwerkoplossing gecombineerd met een directe aanpak als beste manier om kennis over te dragen. Geen theoretische benaderingen maar praktische opleidingen op het gebied van gebruik en beheer van applicaties en kantoorautomatisering. Een standaardopleiding biedt hierin onvoldoende ondersteuning. Elke applicatie wordt anders gebruikt, geen gemeente werkt precies hetzelfde. Iedere gemeente heeft zijn eigen, specifieke inrichting en koppelingen met andere applicaties. Wij bekijken altijd eerst de situatie ter plekke en bepalen samen met u welke opleidingsbehoefte er is. We maken een opleidingsplan, stellen materiaal samen en verzorgen de opleiding op locatie. Wij zijn van mening dat je vooral leert door te doen. Een opleiding van ons bevat dan ook altijd veel praktijkopdrachten. In samenspraak kan ervoor gekozen worden om een toetsmoment te koppelen aan de opleiding. Zo krijgt u een goed beeld van het kennisniveau van uw medewerkers waarop u dan weer kunt anticiperen. Om u een beeld te geven van opleidingen die wij kunnen verzorgen volgt hieronder een kleine opsomming:

• Beheerdersopleidingen GWS4all en SZWnet
• Gebruikersopleidingen GWS4all en SZWnet (Algemeen, Uitkeringen, Zorg, Re-integratie, Workflow, Debiteuren, Crediteuren)
• Gebruikersopleidingen kantoorautomatisering (Word, Excel, Access)
• Specifieke opleidingen voor beheerders, zoals Impromptu, SQLplus, MSAccess, Visual Basic