Updates Applicaties

Applicaties als GWS4all en SZWnet zijn continu “in beweging”. De applicaties worden doorontwikkeld en daarnaast zorgen wetswijzigingen ook voor de nodige aanpassingen. Al met al komen er zo meerdere updates van een applicatie per jaar. Elke update bevat nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit en opgeloste foutmeldingen. Deze updates kunnen wij volledig voor u uitvoeren van A(s) tot Z(uidhof).

Hierbij hanteren we de volgende werkwijze:

Wij beginnen met een overzicht van welke wijzigingen een update met zich meebrengt. Deze wijzigingen vergelijken wij met de situatie binnen uw organisatie. Wat is wel van toepassing en wat niet. Op basis van deze inventarisatie geven we een advies over het inzetten van de nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit. Dit advies bespreken we samen met u voordat we een implementatieplan maken.

Dit plan geeft duidelijkheid over hoe de nieuwe functionaliteit wordt ingezet. Dit doen we altijd samen. Hoe richten we het in, welke informatie moet het opleveren, wie mag het gebruiken. Vervolgens gaan we de programmatuur installeren, inrichten en testen. Na deze fase hebben we een kort evaluatiemoment voordat we de wijzigingen definitief door gaan voeren. Er volgt – afhankelijk van de impact van de wijzigingen – een instructiemoment.

Samengevat: Analyse – Advies – Plan – Installatie – Inrichten – Testen – Instructie – Productie.