Interim Opdrachten

Een vacature, ziekte en/of organisatiewijzigingen kan ertoe leiden dat een functie tijdelijk vervuld moet worden. Afhankelijk van de aard van deze functie kunnen wij een oplossing bieden die verdergaat dan het beheren van een applicatie. Door onze kennis en ervaring zijn wij uitstekend in staat om de volgende functies op interim-basis uit te voeren:

• Informatiemanager
• I&A-coördinator
• Teamleider
• Projectleider