Analyse en advies

Elke gemeente heeft te maken met de inzet van automatisering om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Uit de praktijk blijkt echter dat de inzet van de automatiseringsmiddelen voor een groot deel bepalen hoe er gewerkt wordt! Door onze kennis van de automatiseringmarkt én de bedrijfsprocessen kunnen we een analyse maken van de manier waarop u werkt en verbeterpunten aandragen. Deze zijn er namelijk altijd! Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het oplossen van problemen en knelpunten maar ook het kritisch analyseren van “goed” lopende processen. Waarom werken we zoals we werken? Met onze objectieve aanpak stellen we werkwijzen ter discussie en kijken we of er verbetermogelijkheden zijn. We maken een advies op maat en kunnen u zelfs verder helpen de voorstelde wijzingen te implementeren binnen uw organisatie. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij het uitvoeren van een pakket selectietraject, inzetten van nieuwe en /of gewijzigde automatiseringsoplossingen of het inrichten van uw beheersorganisatie.